Czasami zdarza się taka potrzeba aby zablokować dostęp do całej strony, katalogu lub pojedynczego pliku. Ma to wiele zastosowań, miedzy innymi w poprawie bezpieczeństwa – np gdy chcemy zablokować dostęp do katalogu administrator.

Aby zablokować całą stronę wystarczy w pliku .htaccess dodać takie linie:

Order allow,deny
Deny from all

Taki plik umieszczamy w katalogu root na naszym serwerze. Lub jeśli posiadamy już taki plik to edytujemy go.

Jeśli chcemy udostępnić stronę tylko jednej osobie to dodajemy jego IP

Order allow,deny
Allow from 101.102.103.104
Deny from all

Blokowanie katalogu:

Aby zablokować dany katalog na naszej stronie www należy dodać dyrektywę  <Directory>.

<Directory /administrator/>
Deny from all
</Directory>